„Деница“ низ бројки

Повеќе од
0
хируршки интервенции годишно
Повеќе од
0
дијагностички прегледи годишно

Најнови информации

09

Август 2020

Д-Р ЃОРЃИОСКИ: АМЕБЕН КЕРАТИТИС

Во летните денови треба да се знае дека пливачите кои се носители на контактни леќи се најризична група за добивање на ова заболување (доколку се капат со контактните леќи).

Повеќе

НАШИ СОРАБОТНИЦИ