„Деница“ низ бројки

Повеќе од
0
хируршки интервенции годишно
Повеќе од
0
дијагностички прегледи годишно

Најнови информации

01

Јули 2021

ПРОЛЕТНИ АЛЕРГИИ НА ОЧИТЕ

Црвеното око предизвикано од вируси и бактерии може лесно да се пренесе од човек на човек, но не претставува сериозен здравствен ризик, ако се дијагностицира навремено.

Повеќе

НАШИ СОРАБОТНИЦИ