Нашиот тим

Др. Виолета Николовска Бучкоска


Специјалист по офталмологија
Образование:
- 1987 Медицински факултет, Скопје
- 1995 Специјализација по офталмологија
- 1996 Прв дефектолошки симпозиум со меѓународно учество, Струга
- 1996 Прв македонски имунолошки конгрес, Охрид
- 1998 Национален симпозиум со интернационално учество за вродена и наследна патологија за очите, Бугарија
- 2003 Прв македонски тренинг-курс за факоемулзификација, Скопје
- 2003 Факоемулзификација, хирургија во живо, Софија
- 2003 Прв македонски офталмолошки конгрес со меѓународно учество, Охрид
- 2004 7-ми конгрес на офталмолозите во Белград, Србија
- 2004 Курс по ултразвучна офталмолошка дијагностика, Загреб
- 2006 Микрокоасијална факоемулзификација
- 2007 Курс за ретинална и витреална хирургија, Пловдив

- 2008 Алкон-хирургија во живо, Софија
- Прв австриско-бугарски витреоретинален курс, Пловдив
- Интернационален конгрес на офталмолози, Амстердам
- Прв симпозиум на офталмолозите од Косово, Приштина
- 2007 10-та јубилејна средба на офталмолозите од Бугарија, Боровец
- 2009 Новини во витреоретиналната хирургија, Белград
- 2009 Симпозиум за прематурна ретинопатија, Дојран
- Стручни престои - Универзитетска Алесандрова болница, детски оддел, Софија, 1992, 1999 Клинички центар Звездара, детското очно одделение, Белград, 1996 Клинички центар Љубљана, одделот за катарактна хирургија, одделот за витреоретинална хирургија и одделот за окулопластика 2004
- Стручни престои кај Д-р Ива Петкова од областа на витраретинална хирургија
Работно искуство:
- 1990 Очната клиника Скопје, кабинетот за кривогледост и слабовидност, кабинетот за ретина (заден сегмент), изведување хируршки интервенции на катаракт во клиничките центри во Штип и во Тетово, 2009 ласерски третман на ретина ПЗУ Офталмологија , 2010-2017 Систина Офталмологија
- Област од посебен интерес -хирургија на катаракт, хируршки третман на аблација на ретина, витреоретинална хирургија, ласерски третман на дијабетична ретинопатија и периферни дегенерации на ретина, окулопластика.
- МАКАРЕХ – Македонско здружение за катаракта и рефрактивна хирургија

Др. Марина Ковачевска Трпеноска


Специјалист по офталмологија
Образование:
- Медицински факултет – Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј ‘’ Скопје - 1996
- Специлизација по офталмологија на – Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј ‘’ Скопје - 2003.
- Курс за фитување на меки, меки торични GP контактни леќи- Белград.
- Усовршување од областа страбологија на Клиника за очни болести Белград 2004.
- Стручно усовршување за ОЦТ дијагностика Белград.
- BOW Балкански офталмолошки ветлаб , курс за ласерска интервенција на диоптрија - 2016
Работно искуство:
- мај 2017 – ПЗУ Специјализирана болница по офталмологија Деница -Скопје
- 2008-2017 - ПЗУ Офталмологика – Скопје
- 2003 -2006 - Воена болница – Скопје Членство во:
- Лекарска комора на Македонија
- Здружение на офталмолози на Македонија
- МАКАРЕХ – Македонско здружение за катаракта и рефрактивна хирургија

Др. Наум Трпеноски


Специјалист по офталмологија
Основач и претседател на MAKAРEX, македонско здружение за катаракта и рефрактивна хирургија.
Ја прави првата операција на катаракта со ултразвук во државното здравство во Македонија на 6 октомври 2010 година, во Градската општа болница 8 Септември, Скопје.
Потоа ги прави првите операции на катаракта со ултразвук во Битола, Куманово и Струмица.
Извршуваше операции и во болниците во Прилеп и Штип.
Магистер е по здравствен менаџмент и е докторант на студии по биомедицина.
Во својата кариера има оперирано преку 10000 пациенти од катаракта.

Др. Сашо Ѓорѓиоски


Специјалист по офталмологија
- 1996 - 2003 год. Медицински Факултет Скопје
- 2008 - 2012 год. Специјализација по Офталмологија на Медицинскиот Факултет во Скопје.
1. II , III I IV Конгрес на офталмолози на Македонија
2. 7, 8, 9 Конгрес на Јужно Источно Европско Офталмолошко Здружeние
3. Обука за фитување на Торични и Мултифокални контакни леќи Bausch and Lomb University во Белград;
Обука за Силикон – хидрогел контактни леќи CIBA Vision – Скопје;
Обука за фитување на Торични и Мултифокални контакни леќи Soflex – Скопје;

Работно искуство:
- 2012 - 2013 ПЗУ Tomovski Enterpreyes – Специјалистичка Ординација по Офталмологија – Куманово
- 2013 - 2017 ПЗУ Поликлиника Neuromedica – Скопје
- 2017 - Деница Специјална Очна Болница - Скопје
- МАКАРЕХ – Македонско здружение за катаракта и рефрактивна хирургија