Оптика

Во склоп на очната болница Деница се наоѓа и оптика каде ќе можете да ги најдете сите неопходни очни помагала, контактни леќи и средства за одржување

.