Основни офталмолошки прегледи

  • Преглед на преден сегмент на око со биомикроскоп
  • Компјутерско одредување на диоптрија со кераторефрактометар и фороптер
  • Бесконтактно мерење на очен притисок со тонометар
  • Одредување на острина на вид