"DENICA" THROUGH THE NUMBERS

MORE THAN
0
SURGICAL INTERVENTIONS ANNUALLY
MORE THAN
0
DIAGNOSTIC CHECKS ANNUALLY

LATEST INFORMATION

07

Јули 2022

АНТИ-ВЕГФ

Три прашања и одговори со д-р Горан Иванов на тема: анти-вегф.

More

29

Јуни 2022

АБЛАЦИЈА

Три прашања и одговори со д-р Билјана Ивановска Аџиевска на тема: аблација.

More

Our ASSOCIATES