image

СОВРЕМЕНА АНТИ VEGF ТЕРАПИЈА

Анти VEGF (Anti-Vascular endothelial growth factor) претставуваат група лекови кои го спречуваат создавањето на васкуларниот ендотелијален растечки фактор кој се
image

ЛАСЕРСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА СЕКУНДАРНА КАТАРАКТА – YAG-LASER CAPSULOTOMY

Задната капсулотомија е процедура која се користи за лекување на секундарна катаракта. За време на хирургијата на катарактата, вештачката интраокуларна леќа
image

ОПТИЧКА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЈА – OCT И OCT СО АНГИОГРАФИЈА

OCT (оптичка кохерентна томографија) претставува неинвазивна техника, односно оптичка биопсија на ткивото на ретината, која ни овозможува: целосeн увид во
image

ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА НА ПРЕДЕН И НА ЗАДЕН СЕГМЕНТ НА ОКОТО

Прегледот и поставувањето на дијагноза како на предниот така и на задниот сегмент на окото се започнува со земање на детална
image

ЛАСЕРСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ЗАДНИОТ СЕГМЕНТ НА ОКОТО

Ласерскиот третман се изведува во раните фази на болеста на ретината и тоа кај дијабетичните промени на очното дно, кај
image

ХИРУРГИЈА НА ГЛAУКОМ

Третман на глаукомот Глаукомот е болест која сеуште не може да се излечи. Меѓутоа, со  терапија и редовни контроли, таа
image

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ КАЈ ДЕЦА – СТРАБОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Специјалистички офталмолошки преглед за деца на возраст од 4 до 6 години, потребно е да се направи пред детето да
image

ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА НА ГЛАУКОМ

Дијагноза на глауком За дијагностицирање на глаукомот се прават повеќе испитувања. Најосновно е мерењето на очниот притисок или тонометријата. Таа
image

EХO ДИЈАГНОСТИКА

Ултразвучна дијагностика Принципот на работа на ултразвукот се темели на емитување на звучни бранови со висока фреквенција со помош на
image

ДИЈАГНОСТИКА НА ВИДНОТО ПОЛЕ – КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ПЕРИМЕТРИЈА

Видното поле представува проекција на функционалниот дел од мрежницата во просторот, односно проекција на сите ретинални точки на кои може
image

ХИРУРГИЈА НА ЗАДНИОТ СЕГМЕНТ НА ОКОТО

Една од методите од хирургијата на задниот сегмент на окото при аблација на ретината е и конвенционалната хируршка интервенција со
image

ФЛУОРЕСЦИНСКА АНГИОГРАФИЈА

Ретиналната флуоресцинска ангиографија претставува дијагностичка метода на испитување на циркулацијата на ретината и хороидеата преку користење на контрастно средство, кое
image

КОМПЈУТЕРИЗИРАНО ОДРЕДУВАЊЕ НА ДИОПТРИЈА

Апаратот за компјутеризирано одредување на диоптрија служи за автоматско одредување на вкупната објективна рефракција на очите. Со помош на овој
image

ХИРУРГИЈА НА КАТАРАКТА

Катаракта (во народот познато како перде) е заматување на природната леќа, која се наоѓа внатре во окото. Тоа ја спречува
image

УЛТРАЗВУК

A-scan систем на германската компанија „Tomey“ кој се користи за биометрија во случаи кога постојат многу зрели катаракти. B-scan системот,
image

ОПТИЧКА БИОМЕТРИЈА

Најновата генерација на оптичкиот бесконтактен биометар овозможува прецизна проценка на вредноста на интраокуларната леќа за вградување. Најновиот оптички биометар „Lenstar“
image

СПЕКТАР НА ХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 

ја опфаќа целата интраокуларна хирургија со користење на најмодерниот очен микроскоп од германскиот бренд „Moller-Wedel“, со користење на инструменти од