Област:

Специјалист офтамолог

Поле на експертиза:

Аблација на ретина

Образование:

2003
Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
2010
Специјализација по офталмологија – Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2017
Докторски студии по клиничка медицина – Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

Работно искуство:

2011 – 2019
ПЗУ СБО “Европска очна болница”
Од 2019
ПЗУ Специјализирана Болница по Офталмологија “Деница”