Област:

Специјалист офтамолог

Образование:

2003
Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2015
Специјализација по офталмологија – Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

Работно искуство:

Од 2018
ПЗУ Специјализирана Болница по Офталмологија, “Деница”