Област:

Специјалист офтамолог

Образование:

Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија 1986
Специјализација по офталмологија – Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија 1998

Работно искуство:

Здравствен дом Скопје 1987-2017
ПЗУ Р-е Медика 2017-2022
ПЗУ Специјализирана Болница по Офталмологија “Деница” 2022