Област:

Cпецијалист по анестезиологија и реаниматологија

Образование:

1988
Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1997
Специјализација по Анестезиологија и Реаниматологија – Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

Работно искуство:

1990-2010
ЈЗУ Универзитетска Клиника за Анестезиологија, Реанимација и Интензивно Лекување
2010-2017
Аџибадем Систина
Од 2017
ПЗУ Специјализирана Болница по Офталмологија “Деница”