Област:

Образование:

2000
Фармацевтски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

Работно искуство:

2001-2017
Зегин Фарм
Од 2017
ПЗУ Специјализирана Болница по Офталмологија “Деница”